Klima

Klima

Tønsberg kommune har vedtatt en kommunedelplan for klima og energi (20.06.18). Planen skal være grunnlaget for kommunens innsats i klimaarbeidet. Den består av en hoveddel med kunnskapsgrunnlag, målsettinger og strategier og en handlingsdel med konkrete tiltak.

Tiltakene gjelder for kommunen som virksomhet og som samfunnsutvikler. Kommunen kan også gjennomføre tiltak rettet mot privat næringsliv, mot landbruket og innbyggerne.

Hovedmålene er at Tønsberg som lokalsamfunn innen 2030 skal slippe ut 40 % mindre klimagasser enn i 1990 og at kommunen skal være karbonnøytral i 2050.

Miljødirektoratet har laget et utslippsregnskap for alle norske kommuner og fylkeskommuner: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=113&sector=-2

Til toppen