Kommuneplan og byplan

Kommuneplan og byplan

Kort fortalt

  • Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
  • Både Re og Tønsberg har egne kommuneplaner, fram til felles kommuneplan blir vedtatt.
  • Tønsberg kommune har også en egen Byplan.

Kommuneplan Tønsberg 2018-2030

Kommuneplanen for Tønsberg kommune ble vedtatt i Bystyret den 22.05.2019.

Kommuneplanen 2018-2030


Byplan Tønsberg 2018-2030

Den siste versjonen av byplanen for Tønsberg ble vedtatt den 22.05.2019.


Kommuneplan Re 2015-2027

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for Re 2015 - 2027 er vedtatt av Kommunestyret 08.09.2015.

Kommuneplan Re 2015-2027

Plandokumentene er også tilgjengelige i kommunens kartportal. Trykk på denne linken for å komme til planen i kartportalen. I kartportalen ligger plandokumentene i venstremenyen.

Til toppen