Søknadspliktig? - Hva skal du bygge?

Søknadspliktig? - Hva skal du bygge?

Kort fortalt

Må du søke, kan du søke selv eller trenger du en ansvarlig søker for din byggesøknad? Det kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre.

  • Ofte må foretak sende inn byggesøknaden for deg.
  • Noen ganger kan du sende inn byggesøknaden selv.
  • I noen tilfeller er byggetiltak unntatt søknadsplikt. 

Hvis du planlegger å bygge uten å søke: 

  • Finn ut om du kan bygge uten søknad via denne siden med veivisere fra Direktoratet for Byggkvalitet, eller se på listen du finner litt lenger nede: 'Hva skal du bygge?'. 
  • Byggetiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan / kommuneplan er alltid søknadspliktig – undersøk derfor gjeldende kommuneplan/reguleringsplan for din eiendom. 
  • Det er viktig å informere naboer før du starter bygging, også når tiltaket er unntatt fra søknadsplikt.
  • Hvis du kan bygge uten søknad, må du huske på at du må melde fra til kommunen når tiltaket er ferdig, så blir det registrert. Send inn skjema, tegninger av bygget og en situasjonsplan som viser plassering til postmottak@tonsberg.kommune.no 
  • Tiltaket kan være i strid med andre regelverk. Vær obs når du endrer avkjørsel til kommunal vei eller bygger nær kommunale vann- og avløpsledninger eller nær kommunal vei. I disse tilfellene må du ta kontakt med Kommunalteknikk Prosjekt og Forvaltning. gjelder det plassering eller avkjørsel mot fylkesvei, så er det Vestfold og Telemark Fylkeskommune du må kontakte. 

Slik søker du

Har du funnet ut at du må søke om det du ønsker å bygge, da ser du her hvordan du lager og sender inn en byggesøknad. Klikke deg inn på siden: "Slik søker du"

Hva skal du bygge?

 

Gebyrer

Gebyrer
Tittel Publisert Type
Gebyrer for byggesaker 2021

Gebyrer for byggesak

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Byggesak.pdf
Gebyrer for oppmåling og delingssaker 2021

Gebyrer for oppmåling

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Oppmåling.pdf
Gebyrer for reguleringsplaner 2021

Gebyrer for reguleringsplaner

12.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Reguleringsplaner.pdf
Gebyrer for seksjonering 2021

Gebyrer for seksjonering

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Seksjonering.pdf
Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon 2021

Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon

11.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Piser 2021 geografisk informasjon - infoland.pdf
Gebyrer for landbrukssaker 2021

Gebyrer for landbrukssaker

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Landbruk.pdf
Til toppen