Søknadspliktig?

Søknadspliktig?

Kort fortalt

Må du søke, kan du søke selv eller trenger du en ansvarlig søker for din byggesøknad? Det kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre.

  • Ofte må foretak sende inn byggesøknaden for deg.
  • Noen ganger kan du sende inn byggesøknaden selv.
  • I noen tilfeller er byggetiltak unntatt søknadsplikt.

Hva skal du bygge?

Hva skal du bygge?

Slik søker du

Finn ut hvordan du sender inn en byggesøknad fra start til slutt ved å klikke deg inn på siden "Slik søker du"

Hvis du planlegger å bygge uten å søke: 

  • Byggetiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan / kommuneplan er alltid søknadspliktig. 
  • Det er viktig å informere naboer før du starter bygging, også når tiltaket er unntatt fra søknadsplikt.
  • Hvis du kan bygge uten søknad, må du huske på at du må melde fra til kommunen når tiltaket er ferdig. Send inn skjema, tegninger av bygget og en situasjonsplan som viser plassering. 
  • Tiltaket kan være i strid med andre regelverk. Vær obs når du endrer avkjørsel til kommunal vei eller bygger nær kommunale vann- og avløpsledninger eller nær kommunal vei. I disse tilfellene må du ta kontakt med Kommunalteknikk Prosjekt og Forvaltning. gjelder det plassering eller avkjørsel mot fylkesvei, så er det Vestfold og Telemark Fylkeskommune du må kontakte. 

Hvor sender jeg byggesøknaden?

Byggesøknaden, og melding om bygging unntatt søknad, sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no

Kundemottak

Har du ikke funnet svar på spørsmålene din her, kan du ta kontakt med kundemottak. For kontaktinformasjon se her

Gebyrer

Gebyrer
Tittel Publisert Type
Gebreg20 Byggesak

Gebyrer for byggesak

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Byggesak.pdf
Gebreg20 Salg av eiendomsinfo

Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Salg av eiendomsinfo.pdf
Gebreg20 Oppmåling

Gebyrer for oppmåling

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Oppmåling.pdf
Gebreg20 Arealplan

Gebyrer for reguleringsplaner

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Arealplan.pdf
Gebreg20 Seksjonering

Gebyrer for seksjonering

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Seksjonering.pdf
Til toppen