Budsjett og økonomiplan 2021 til 2024

Budsjett og økonomiplan 2021 til 2024

Kort fortalt

  • Hvert år legger rådmannen fram forslag til budsjett for kommende år og økonomiplan for de neste fire årene.
  • Budsjettet behandles i alle råd og utvalg, samt formannskapet, før det til slutt behandles og vedtas i kommunestyret. 

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 til 2024 (PDF, 4 MB)

Behandlingen av budsjett 2021 til 2024

Rådmannen presenterte sitt budsjettforslag 4. november 2021 og det var åpen budsjetthøring for alle interesserte 9. november.

Rådmannens forslag til budsjett behandles av alle råd og utvalg i uke 47 og i formannskapet i uke 48.

Deretter skal kommunestyret behandle og vedta endelig budsjett i uke 50.

Klikk her for å finne saksfremlegg og tilhørende dokumenter.

Til toppen