Budsjett og økonomiplan 2023 til 2026

Budsjett og økonomiplan 2023 til 2026

Kort fortalt

  • Hvert år legger kommunedirektøren fram forslag til budsjett for kommende år og økonomiplan for de neste fire årene.
  • Budsjettet behandles i alle råd og utvalg, samt formannskapet, før det til slutt behandles og vedtas i kommunestyret. 

Kommunedirektørens innstilling:

Les den digitale versjonen av handlingsprogrammet og budsjettet her. 

Les handlingsprogrammet og budsjettet i PDF-format. (PDF, 5 MB)

 

Vedtatt handlingsprogram og budsjett:

Les vedtatt handlingsprogram og budsjett her. 

Til toppen