Digitale Telemark og Vestfold (DigiTV)

DigiTV er et samarbeidsorgan innen digitalisering og tjenesteutvikling mellom fylkeskommunen og de fleste kommunene i Vestfold og Telemark. Visjonen for prosjektet er "Helhetlige, likeverdige og bærekraftige tjenester". 

Siden er under utvikling. 

  • 04.07.2022

    Siste nytt om DigiTV

    DigiTV nettverket breddes nå til alle sektorer i kommunen og aktivitetsnivået øker. DigiTV er prosjektbasert frem til 31.8.23. Vinteren/våren 2023 vil overgang og tilslutning til fast drift sendes ut til politisk behandling.
Til toppen