Siste nytt om DigiTV

Siste nytt om DigiTV

 DigiTV nettverket breddes nå til alle sektorer i kommunen og aktivitetsnivået øker.  DigiTV er prosjektbasert frem til 31.8.23. Vinteren/våren 2023 vil overgang og tilslutning til fast drift sendes ut til politisk behandling.

Prosjektets hovedfokus er bygging og etablering av et digitaliserings-nettverk som gir effektiv digitalisering og digital transformasjon i kommunene og fylkeskommunen.

Innsatsområder er:

1) deling av kompetanse og erfaringer 
2) felles mottak av nasjonale fellesløsninger 
3) felles utvikling av innovative løsninger og tjenester
4) sikre regionens interesser nasjonalt

Digitaliseringsledere / ansvarlige i kommunene/fylkeskommunen har en nøkkelrolle som koordinatorer inn mot sine kommuner. All involvering og informasjon går via dem. Deltagelse i nettverk, prosjekt og tiltak er frivilling.

Milepæler siste år:

 • Regionen er nå representert i nasjonale råd og utvalg innen digitalisering i KS. Involvering, medvirkning og informasjonsflyt er sikret.
 • Fast møtestruktur med sentrale digitaliseringsressurser er etablert. Digitaliseringsrundskrivet fra staten med krav til kommunene, nasjonale fellesløsninger og regionale prioriteringer har vært tema.
 • 26.4 besluttet styringsgruppen for DigiTV felles tiltak/prosjekt for DigiTV 2022-2023. Beslutningen baserte seg på en omfattende involveringsprosess i kommunene og fylkeskommunen gjennomført høst21-vinter22, samt en behandling i porteføljerådet mars 22.

Oppdatert portefølje for DigiTV 2022-2023:

 • FiksFolkeregister: felles mottak og vurdering
 • DigiBarnevern: felles innføring og mulig felles anskaffelse av fagsystem
 • Utvikling innbyggerdialog/ KSMinSide: gå sammen med KS om utvikling av løsningen

Utvikle digital løsning for å forenkle kommunenes arbeid med å vurdere personvernskonsekvenser ved bruk av digitale applikasjoner i oppvekst sektoren.

 • ehelse
  • Kjernejournal
  • Digital hjemme oppfølging og velferdsteknologisk knutepunkt
  • Legemiddelhåndtering: SFM
 • oppvekst
  • Informasjonssikkerhet og personvern: Trygge digitale brukere og SkoleSec
  • Universell utforming pedagogiske verktøy
 • Plan, bygg, geodata
  • Elektronisk søknad om oppmåling og oppdeling av eiendom
  • FiksProtokoll geointegrasjon
  • Fiks Geointegrasjon arkiv
 • Virksomhetsarkitektur
  • Orden i eget hus / dataforvaltning: tilgangsstyring, dataflyt, forvaltning integrasjoner – hvordan henger data sammen?
 • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Felles ROS, DPIA, DBA alle områder. Starter med sosiale medier.

Viktige aktiviteter høsten 22:

30.9: fagdag Tjenesteproduksjon og IT sikkerhet: Målgruppe: kommunedirektørene, IT driftsledere og digitaliseringsledere/ansvarlige

16.11:  webinar: Felles Kommunal Journal og kommunesektorens ambisjoner på ehelse området for politisk ledelse i kommunene

Ønsker dere en god sommer og gleder oss til økt aktivitet og felles verdiskaping innen digitalisering i regionen!

Vennligst ta kontakt med Siebe Kamstra om det er noe dere lurer på!

Vennlig hilsen
Carolina Toll  og Siebe Kamstra

Til toppen