Digitale Telemark og Vestfold (DigiTV)

Digitale Telemark og Vestfold (DigiTV)

DigiTV er under etablering og er et samarbeidsorgan innen digitalisering og tjenesteutvikling mellom de 23 kommunene i fylket og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Klikk for stort bilde  

Visjon

Visjonen for prosjektet er "Helhetlige, likeverdige og bærekraftige tjenester". Innbyggere i Vestfold og Telemark skal ha tilgang til gode og likeverdige tjenester, uavhengig av hvilken kommune de bor i. Tjenesteproduksjonen skal være bærekraftig med tanke på økonomi, miljø, forebygge utenforskap og sikre bærekraftige lokalsamfunn. 
 

Til toppen