Jobbe som allmennlege/fastlege i Tønsberg

Lege i hvit frakk - Klikk for stort bilde

Det er flere gode grunner å jobbe som allmennlege eller fastlege i Tønsberg.

  • Kommunen satser på primærhelsetjenesten og allmennmedisin og skal styrke tilbudet i fastlegeordningen
  • Vi kan tilby nye fastlegehjemler (0-hjemler) lokalisert til eksisterende fastlegekontor
  • Kommunen tilbyr etableringstilskudd ved inntreden i fastlegeordningen: 150.000 for nyetablerte hjemmel og 300.000 ved ovetagelse av eksisterende hjemmel
  • Kommunen skal styrke antall legestillinger ansatt i kommunen
  • Interkommunal legevakt i samarbeid med to nabokommuner og lav vaktbelastning
  • Allmennleger i spesialisering inngår i ALIS-ordningen (med økonomiske tilskudd for næringsdrivende fastleger) 
  • Kommunen vil utvikle lokale kompetansehevende tiltak blant annet gjennom SKIL-samarbeid
  • Kommunen har samarbeidsavtale med Sykehuset i Vestfold om gjennomføring av tjeneste i spesialisthelsetjenesten for leger som trenger dette i spesialistutdanningen
  • Vi har også gode muligheter for vikariater og engasjementer

 

Les mer om ALIS-ordningen på Helsedirektoratets nettsider.

Kan dette være av interesse?

Registrer deg i skjema nedenfor så tar vi kontakt med deg

 

Ta gjerne kontakt med  kommuneoverlege Henning Mørland, telefon 920 17 944.

Tønsberg kommune har ca. 58.000 innbyggere og har sentral beliggenhet på Østlandet. Det er gode bo- og oppvekstforhold i Tønsberg og nabokommunene. Innenfor kommunen er det korte avstander, det er gode vei- og togforbindelser til Oslo, og kort avstand til lokal flyplass på Torp i Sandefjord. 
 

Utsikt fra slottsfjellet - Klikk for stort bilde