Jobbe som allmennlege/fastlege i Tønsberg

Lege i hvit frakk - Klikk for stort bilde

Det er flere gode grunner å jobbe som allmennlege eller fastlege i Tønsberg.

  • Kommunen satser på primærhelsetjenesten og allmennmedisin og vil å styrke tilbudet i fastlegeordningen
  • Vi kan tilby nye fastlegehjemler (0-hjemler) lokalisert til eksisterende fastlegekontor
  • Kommunen tilbyr etableringstilskudd ved inntreden i fastlegeordningen: 150.000 for nyetablerte hjemmel og 300.000 ved ovetagelse av eksisterende hjemmel
  • Kommunen skal styrke antall legestillinger ansatt i kommunen
  • Interkommunal legevakt i samarbeid med to nabokommuner og lav vaktbelastning
  • Allmennleger i spesialisering inngår i ALIS-ordningen (med økonomiske tilskudd for næringsdrivende fastleger) 
  • Kommunen vil utvikle lokale kompetansehevende tiltak blant annet gjennom SKIL-samarbeid
  • Kommunen har samarbeidsavtale med Sykehuset i Vestfold om gjennomføring av tjeneste i spesialisthelsetjenesten for leger som trenger dette i spesialistutdanningen
  • Vi har også gode muligheter for vikariater og engasjementer

 

Les mer om ALIS-ordningen på Helsedirektoratets nettsider.

Kan dette være av interesse?

Registrer deg i skjema nedenfor så tar vi kontakt med deg

 

Ta gjerne kontakt med tjenesteleder Ann-Magritt Wang Austad eller kommuneoverlege Henning Mørland.

Ann-Magritt Wang Austad, telefon 414 24 147
Henning Mørland, telefon 92017944

Tønsberg kommune har ca. 58.000 innbyggere og har sentral beliggenhet på Østlandet. Det er gode bo- og oppvekstforhold i Tønsberg og nabokommunene. Innenfor kommunen er det korte avstander, det er gode vei- og togforbindelser til Oslo, og kort avstand til lokal flyplass på Torp i Sandefjord. 
 

Utsikt fra slottsfjellet - Klikk for stort bilde