Vil du bli lærling i Tønsberg kommune?

kvinnelig student - Klikk for stort bilde

Tønsberg kommune kan tilby lærlingplass innen alle kommunens områder, men vi har flest plasser innenfor helse og omsorg, barnehage og skole. 

Tønsberg kommune ønsker flere lærlinger, og vårt mål er at vi skal ha to lærlinger per tusen innbyggere i kommunen. 

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen, og du vil være midlertidig ansatt i kommunen i to år. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Som lærling skal du både få opplæring i faget, og bidra aktivt som arbeidstaker. For de fleste fag utgjør læretiden to år; ett års opplæring og ett års arbeid. Det er likevel vanlig at både opplæring og arbeid fordeles over begge årene. 

Hvorfor velge Tønsberg kommune?

Vi kan tilby trivelige arbeidsplasser med godt arbeids- og læringsmiljø. Vi har gode fagmiljøer med dyktige ledere, instruktører og veiledere.
Som lærling i Tønsberg  kommune vil du få tilbud om kursdager og samlinger med andre lærlinger. Vi håper også å få ha deg som kollega når du er ferdig med fagbrevet!

Vi ønsker at du søker om læreplass i Tønsberg kommune hvis du: 

  • Er motivert for å bli lærling
  • Er elev med to år på yrkesfaglig studieretning og med rett til treårig videregående utdanning
  • Har bestått tverrfaglig eksamen på VG1 og VG2


Søknadsfristen er 1. mars.
 

Ønsker du lærlingeplass hos oss? 

 

Kontakt Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold.

Du kan også kontakte lærlingkoordinator Bjørn-Erik Hammer.

Bjørn-Erik Hammer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn-Erik Hammer
Tlf: 977 64 049
E-post: bjorn-erik.hammer@tonsberg.kommune.