Tønsbergløftet

     

En stolt og innovativ kommune

Kommunen jobber hver dag med komplekse utfordringer som for eksempel klima, utenforskap og demografi. For å være godt rustet til å møte forventinger og oppgaver som skal løses i dag og i fremtiden, må vi jobbe på nye måter. Vi tror at en arbeidsplass som er preget av stolthet, utvikling og kulturbygging er én av nøklene for å få til dette.

Kommunedirektørens ledergruppe står i startgropa på et spennende, tverrfaglig organisasjonsutviklingsprosjekt som har fått tittelen Tønsbergløftet. Vi tar med dette et aktivt grep for å sikre at Tønsberg kommune tiltrekker seg og videreutvikler den kompetansen som er nødvendig for å skape morgendagens kommune. Tiltakene i Tønsbergløftet skal jobbes frem i perioden 2022-20224.

Innovasjonsarbeidet i kommunen

Som en del av Tønsbergløftet skal vi nå utrede hvordan innovasjonsarbeidet i kommunen best bør organiseres. Tønsberg kommune jobber i dag med samskaping, innovasjon og tjenesteutvikling på mange områder, men vi ønsker å koordinere dette enda bedre.

Målet er å få et strategisk og samlet grep rundt utviklingsarbeidet internt i kommunen, og ut mot innbyggerne og samarbeidspartnere våre.