Til deg som vil stille liste

Til deg som vil stille liste

Frist

Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars kl. 12:00.
Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen fredag 31. mars kl. 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.
 

Nå kan du levere listeforslaget elektronisk til kommunestyrevalget

Vi anbefaler alle som skal levere listeforslag om å benytte ny elektronisk løsning levert av Valgdirektoratet. 

Informasjon på Valg.no om hvordan du oppretter og leverer elektronisk listeforslag

Her oppretter du elektronisk listeforslag i listeforslagsportalen.
 

Her kan du levere papirlister

Dersom man ikke har anledning til å benytte den elektroniske løsningen, kan listeforslag leveres inn personlig eller sendes inn per post på følgende måter:

  • Rådhuset i Tønsberg, Halfdan Wilhelmsens alle 1C, 3110 Tønsberg mellom kl. 08.00-16.00. 
     
  • Per post til Valgstyret i Tønsberg v/politisk sekretariat, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Alle listeforslag på papir må leveres inn i original versjon. Det er ikke mulig å levere listeforslagene ved å skanne de inn og sende inn elektronisk utenfor listeforslagsløsningen. Unntaket er vedlegg til listeforslag som må sendes inn elektronisk i tillegg til innlevering på papir.


Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i politisk sekretariat for å få veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut. 

Ingunn Kobberrød
Telefon sentralbord: 33 40 60 00

Else Muri
Telefon sentralbord: 33 40 60 00

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

 

Ofte stilte spørsmål

Til toppen