Valgdagen 11. september

 • Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. 
 • Valgstyret i Tønsberg kommune har vedtatt hvor det skal avholdes valg. 
 • Alle valglokaler i kommunen vil være åpne fra kl 09.00 til kl 21.00

Valglokaler i Tønsberg kommune

Valgstyret i Tønsberg kommune vedtok i møte 23. januar 2023 hvilke valgkretser og valglokaler som skal benyttes ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.  Se saksdokumentene fra valgstyremøtet

 • Sem (Sem idrettshall)
 • Barkåker/Jarteigen (Barkåker skole, gymsalen)
 • Volden (Lokalet Fram)
 • Eik/ Klokkeråsen (Eik samfunnshus)
 • Presterød (Slagenhallen)
 • Tønsberg (Oseberg kulturhus)
 • Vear (Vear idrettshall)
 • Revetal (Revetalhallen) *
 • Undrumsdal (Dalheim)
 • Våle (Våle samfunnshus)

* Merk at det ikke vil bli avholdt valg ved Ramnes idrettshall. Ramnes krets er slått sammen med Revetal krets.

Åpningstidene vil være fra kl 09.00 til kl 21.00. 

Kun 1 valgdag

Kommunestyret i Tønsberg vedtok i møte 15. juni 2022, sak 104/22, at det skal avholdes valg i kommunen kun én dag. Tidligere har Tønsberg kommune hatt 2-dagers valg.

Se saksdokumentene fra kommunestyremøtet