Valgdagen 11. september

Valgdagen 11. september

  • Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. 
  • Valgstyret i Tønsberg kommune har nå vedtatt hvor det skal avholdes valg. 
  • Alle valglokaler i kommunen vil være åpne fra kl 09.00 til kl 21.00

 

Valglokaler i Tønsberg kommune ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 

Valgstyret i Tønsberg kommune vedtok i møte 23. januar 2023, sak 003/23, hvilke valgkretser og valglokaler som skal benyttes ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
 

0001 - Sem (Sem idrettshall)
0002 - Barkåker/Jarteigen (Barkåker skole, gymsalen)
0004 - Volden (Lokalet Fram)
0006 - Eik/ Klokkeråsen (Eik samfunnshus)
0007 - Presterød (Slagenhallen)
0010 - Tønsberg (Oseberg kulturhus)
0011 - Vear (Vear idrettshall)
0012 - Revetal (Revetalhallen)
0013 - Undrumsdal (Dalheim)
0017 - Våle (Våle samfunnshus)

*Merk at det ikke vil bli avholdt valg ved Ramnes idrettshall. Ramnes krets er slått sammen med Revetal krets.

 Se saksdokumentene fra valgstyremøtet

Åpningstidene vil være fra kl 09.00 til kl 21.00. 


Kun 1 valgdag

Kommunestyret i Tønsberg vedtok i møte 15. juni 2022, sak 104/22, at det skal avholdes valg i kommunen kun én dag. Tidligere har Tønsberg kommune hatt 2-dagers valg.

Se saksdokumentene fra kommunestyremøtet

Til toppen