Partier som stiller liste til valget kan bestille papireksemplar av manntallet

Valglogo - Klikk for stort bilde

Alle partier som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet. Bestilling kan gjøres fra denne siden innen onsdag 31. mai. 

Ett eksemplar

Listeforslagsstillerne har ikke krav på å få mer enn ett eksemplar av manntallet. Manntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å overlate manntallet til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding.

Leveres tilbake innen to år

Utleverte manntall skal leveres tilbake til valgstyret senest innen to år.

Manntallet er ikke tilgjengelig før etter 30. juni i valgåret. 

Bestill papireksemplar av manntallet 

Frist for bestilling er 31. mai (ref. Valgstyresak 005/22).