Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kort fortalt

  • Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.
  • Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere.
  • Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Medlemmer

Ole Sverre Lund (H) - Leder
Telefon: 913 25 039
E-post: ole.sverre.lund@gmail.com

 

Hilde Falch Vik (Ap)
Telefon: 902 09 096
E-post: hilde.falchvik@gmail.com

 

Erik Steenbuch (FrP)
Telefon: 413 00 123
E-post: erik@masteen.no

 

Øyvind Olav Oppegård
Telefon: 413 61 909
E-post: oppegard@hotmail.com

 

Møteplan og dokumenter

Se møteplan, innkallinger og protokoller

Til toppen