Legater og fond

Legater og fond

Kort fortalt:

  • UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser.
  • Det er fokus på forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsanalyse og lave kostnader.
  • UNIFOR er en ideell organisasjon med mange års erfaring i håndtering av stiftelser.

UNIFOR er stiftelsen som forvalter Tønsberg kommunes fond og legater.

Til toppen