Meddommer

Meddommer

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune trenger nye meddommere for perioden 2021 - 2024. 
 • Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. 
 • Meld din interesse innen 1. mai 2020 for å være meddommer.

Hvem kan bli meddommer?

Meddommer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges av kommunestyret. Meddommer er en ikke juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettsaker. Tønsberg kommune oppnevner meddommere til Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett. 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Tønsberg kommune. Noen av disse kravene er at:

 • du er folkeregistrert i Tønsberg kommune
 • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
 • du snakker og forstår norsk
 • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene.

I forbindelse med at kommunene gjennomfører valg av meddommere, skal kommunene utføre lovpålagt vandelskontroll for de personer som blir valgt, jfr, domstolloven § 73. Strafferettslig vandelskontroll vil bli utført.

Utvalget av meddommere skal bestå av like mange kvinner og menn. Det må være en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. Meddommere må kunne bruke digitale verktøy.

Får jeg betalt for å møte?

 • Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. 
 • Meddommere som ikke er i et ansettelsesforhold, får 250 kroner per oppmøtedag. Dette gjelder studenter, pensjonister, arbeidsledige og trygdede.
 • Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året.
 • De fleste rettsaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Mer informasjon finner du på domstol.no

Hvordan bli meddommer? 

Frist for å melde seg som meddommer i Tønsberg kommune for perioden 2021 – 2024 har nå gått ut. Den gikk ut 1. mai. Kommunestyret vil i møte 17. juni foreta valg av foreslåtte meddommere.

Hvis du allerede er meddommer har du fått et brev fra oss i løpet av mars 2020. Hvis du vil fortsette som meddommer trenger du ikke gjøre noe – du blir automatisk registrert for neste periode.

Alle som velges vil få tilbakemelding etter 17. juni 2020.

Kontakt

Politisk sekretariat i Tønsberg kommune ved Else Muri
E-post: 
sekretariat@tonsberg.kommune.no
Sentralbord: telefon 33 40 60 00 

Klikk for stort bilde 

Til toppen