Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet er den evne vi har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ta vare på liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger og trusler. Beredskap er planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig måte.

Til toppen