Tilskudd til integreringstiltak

Tilskudd til integreringstiltak

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir 5 millioner i 2022 i tilskudd til integreringstiltak for flyktninger i regi av frivillige organisasjoner. 

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til integreringstiltak for flyktninger. Illustrasojonsbilde. - Klikk for stort bildeFrivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til integreringstiltak for flyktninger. Illustrasojonsbilde. 

Tilskuddsordningen skal bidra til å iverksette målrettede integreringstiltak for flyktninger i regi av lokale og regionale frivillige organisasjoner i hele fylket.

Her kan du lese mer finne søknadsskjema: 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/  

Løpende søknadsfrist innen utgangen av 2022.

Søk også støtte fra Tønsberg kommune

Frivillige organisasjoner kan også søke støtte fra Tønsberg kommune til arbeid med nyankomne flyktninger. 

Les mer om ordningen her. 

Til toppen