Stortingsvalget 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021 er 13. september. Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler.

Til toppen