Sametingsvalget

Sametingsvalget

  • For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.
  • Valgdagen for sametingsvalget er 13. september.
  • Valglokalet på valgdagen er Oseberg kulturhus.
  • Du kan forhåndsstemme på alle forhåndsstemmestedene i kommunen. 

Bilde av det samiske flagget - Klikk for stort bilde 

Registrere seg i Sametingets valgmantall

Hvis du ikke er registrert i sametingets valgmanntall, er fristen for å registrere seg i 30. juni. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

Slik registrerer du deg i Samtingets valgmanntall
 

Hvem kan stemme ved Sametingsvalget?

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller 
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller 
  • er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
 

Partilister

Partiene som stiller liste ved sametingsvalget.

Til toppen