Valg under en pandemi

Valg under en pandemi

  • Valget skal gjennomføres selv om det er en pågående pandemi.
  • Alle velgere skal ha mulighet til å stemme selv om det er en pandemi
  • Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler.

I år er det lurt å forhåndsstemme

Vi oppfordrer velgere til å benytte seg av hele stemmegivningsperioden fra og med 10. august til og med valgdagen 13. september. På den måten kan vi unngå at mange kommer samtidig for å stemme.
 

Hvis jeg er i isolasjon eller i karantene

Ingen syke kan være i stemmelokalene, derfor er det opprettet eget valglokale for velgere som er i karantene eller isolasjon. Dette er ved smittevernklinikken i Stensarmen 9.

Dersom du er i karantene eller isolasjon, og har utfordringer med å komme deg til valglokalet, ta kontakt med oss på telefon 33 40 60 00.

 

Smittevernveileder

Det er utarbeidet en smittevernveileder for valget. Vi følger de råd og anbefalinger som står i denne.

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

Til toppen