Landbruk

Tilskudd for tiltak i beiteområder

Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for tilskudd til tiltak i beiteområder, men fra og med 2020 er denne ordningen overført til kommunene som en del av regionreformen. Frist for å søke er 15. mars.

Søknad leveres via Altinn

Les mer på Landbruksdirektoratets  nettsider

Til toppen