Velferdsordninger innenfor landbruk

Velferdsordninger innenfor landbruk

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om følgende velferdsordninger: Landbruksvikar og tilskudd til avløsning.
  • Landbruksvikaren kan tilkalles ved sykdom, skade eller dødsfall hos den som har det daglige ansvaret for arbeidet på foretaket, eller ved andre krisesituasjoner som akutt sykdom, skade eller dødsfall i nær familie.
  • Landbruksvikaren skal kunne komme på kort varsel.
  • Formålet med tilskudd til avløsning er å bidra til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket ved: (1) ferie og fritid og (2) ved sykdom, fødsel, adopsjon og dødsfall.

 

Velferdsordninger

Til toppen