Veterinærvakt

Veterinærvakt

Kort fortalt

 • Re kommune administrerer klinisk veterinærvakt for nordre Vestfold 
 • bruk telefonnummeret 33 06 06 20

Det er inngått individuelle avtaler mellom kommunen og hver av de seks veterinærene som kommunene kjøper tjenester fra.

Nordre Vestfolds vaktområde består av:

 • Holmestrand
 • Sande
 • Svelvik
 • Horten
 • Tønsberg 
 • Færder

Veterinærvakta for produksjonsdyr har ikke noe felles telefonnummer. For å få oppgitt hvem som har vakt må man ringe sitt vanlige veterinærkontor/veterinær. Veterinærvakta er oppe etter arbeidstid, kveld, natt og helger da de vanlige kontorene er stengt. Veterinærvakta er til for øyeblikkelig hjelp og akutte sykdommer hos dyra.

Veterinærvaktas plikter

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom KS og Den norske veterinærforeningen. Det ligger følgende plikter for veterinærvakta i avtalen:

Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold:

 • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,
 • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn, og
 • å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse
Til toppen