Lover og regler

Lover og regler

Kort fortalt

Her finner du lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Tønsberg kommune

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk med videre i Tønsberg kommune, Vestfold

Lov om omsetning av alkoholholdig drikke med videre (alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) 

Helsedirektoratets merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame, gjeldende fra 01.11.2016

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

For spørsmål så kontakt gjerne oss i Tønsberg kommune: 

Mandag til fredag kl 08.00 - 16.00.

Telefon 33 40 60 00 og spør etter Anne-Mette eller Ine.

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no
 

Til toppen