Arbeidsgiveravgift/ Forskuddstrekk

Arbeidsgiveravgift/ Forskuddstrekk

Kort fortalt

  • Alle som har mottatt lønn, trygd eller pensjon har krav på å få tilsendt årsoppgave fra arbeidsgiveren og/eller utbetaleren.
  • Det er skatteyter selv som er ansvarlig for å kontrollere at all inntekt er kommet med på forhåndsutfylt skattemelding.

Ta kontakt med skattekontoret dersom opplysninger mangler i skattemeldingen. Hvis inntekt ikke er kommet med, er det stor sannsynlighet for at heller ikke alle dine forskuddstrekk er kommet med.

A-Melding

Du skal for hver måned sende inn A-melding med opplysninger om alle ansatte, status for deres arbeidsforhold, trukket forskuddstrekk, utbetalt lønn, naturalytelser med mer. Du skal også rapportere alle opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift for måneden.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar i A-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i A-meldingen.

Frister for levering av A-melding og betaling

Elektronisk innsending kan du gjøre ved å klikke deg inn her til skatteetatens side.

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Betaling

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal du betale til Skatteoppkreveren i Tønsberg annenhver måned.
Arbeidsgiver har fortsatt plikt til å ha skattetrekkskonto eller en garanti for skattetrekk.

Mer informasjon

Ved å gå inn her på  a-ordningens nettsider i Altinn finner du mer informasjon.

Til toppen