Forskuddsskatt

Forskuddsskatt

Person

Samme person kan ha både forskuddsskatt og forskuddstrekk i samme år. Da vil det på skattekortet også stå hvor stor forskuddsskatt som er utskrevet.

​Personer som driver enkeltpersonforetak skal betale forskuddsskatt. Dersom en person har andre former for inntekt og/eller formue av betydning, skal han også betale forskuddsskatt.

Det er kun Skattekontoret som skriver ut forskuddsskatt. Skattekortet blir skrevet ut på grunnlag av tidligere ligning. Dersom du mener at det har skjedd endringer som gjør at skattekortet er utskrevet på feil grunnlag, må du ta kontakt med skattekontoret. Dette kan være endringer i inntekt eller fradrag, eksempelvis renter.

Dette kan du lese mer om på Skatteetatens nettsider her.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister

  • Skattemeldingen skal leveres til skatteetaten.
  • Du vil få tilsendt skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Sjekk at de forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen  er korrekte og kontroller om du har andre fradrag eller inntekter som du må føre opp.
  • Frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april.
  • Frist for innbetaling av tilleggsforskudd er 31. mai.
  • Hvis du har fått ”Skattemelding for lønnstakere og pensjonister” og du ikke har endringer eller tilføyelser til de forhånds utfylte opplysningene, kan du velge å la være å sende inn skattemeldingen.
  • Det er skattekontoret som foretar skatteberegningen (ligning) på grunnlag av skattemeldingen og innrapportert inntekt og skattetrekk.

Skattemelding for næringsdrivende

Skattemeldingen skal leveres til skatteetaten elektronisk.

Frist for innbetaling av tilleggsforskudd er 31. mai.

Det er skattekontoret som foretar skatteberegningen (ligning) på grunnlag av skattemeldingen og innrapportert inntekt og skattetrekk.

Til toppen