Skatteoppkreverkontoret

Skatteoppkreverkontoret

Kort fortalt

 • Skatteoppkreverkontoret har ansvar for at skatter og avgifter blir innbetalt.
 • Vi har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter.
 • Målet er korrekt regnskapsførsel og bokføring slik at det blir mindre feil i skatteregnskapet.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Restskatt
 • Skatt til gode
 • Forskuddsskatt
 • Attest for skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift (skatteattest)
 • Skatt fra utenlandske aksjonærer
 • Renter og omkostninger
 • Skatteoppgjør
 • Arbeidsgiveravgift - innbetaling
 • A-melding (tidl. Lønns- og trekkoppgaver)
 • Tilleggsforskudd innbetaling

Øvrige spørsmål skal rettes til Skatteetaten. Les mer på www.skatteetaten.no.

Kontaktinformasjon Skatteoppkreverkontoret:

Telefonnummer (sentralbord): 33 40 60 00
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Postadresse:
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00-16.00 (september - mai)
Mandag - fredag 08.00-15.00 (juni - august)

Kontonummer og kommunenummer:

 • Kontonummer for innbetaling av skatt er 6345 07 38036.
 • Det nye kommunenummeret er 3803.

Skatteetatens serviceerklæring

Skatteetatens servicerklæringer gir deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har. For mer informasjon - se skatteetatens nettsider

Til toppen