Skatteoppkreverkontoret i Tønsberg

Skatteoppkreverkontoret i Tønsberg

Du finner oss på Skatteoppkreverkontoret i kommunehuset i Regata 2 på Revetal.

Kort fortalt:

  • Skatteoppkreverkontoret har ansvar for at skatter og avgifter blir innbetalt.
  • Vi har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter.
  • Målet er korrekt regnskapsførsel og bokføring slik at det blir mindre feil i skatteregnskapet.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Øvrige spørsmål skal rettes til Skatteetaten. Les mer på www.skatteetaten.no.

Servicetorget på kommunehuset Revetal

Tlf sentralbord: 33 40 62 50  

Tønsberg rådhus

Tlf sentralbord: 33 40 60 00
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00-16.00 (september - mai)
Mandag - fredag 08.00-15.00 (juni - august)

Adresse

Postadresse:
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kontonummer og kommunenummer:

  • Kontonummer som gjelder fra 010120 for innbetaling av skatt er 6345 07 38036.
  • Det nye kommunenummeret er 3803.

Skatteetatens serviceerklæring

Skatteetatens servicerklæringer gir deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har. For mer informasjon - se www.skatteetaten.no.

Til toppen