Skatt til gode og restskatt

Skatt til gode og restskatt

Kort fortalt

  • Kontonummeret til Skatteoppkreveren i Tønsberg er 6345 07 38036.
  • Den nye kommunen har kommunenummer 3803 Tønsberg.

Restskatt – hvor og når betaler jeg ?

  • Restskatt skal betales tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut til skattyter, likevel tidligst 20. august.
  • Restskatt på over 1000 kroner betales i to terminer. Andre termin forfaller fem uker etter første forfall.
  • Du vil i god tid før forfallsfristen få faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.
  • Er du ikke elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

Har du mistet betalingskortet, kan du opprette nytt KID-nummer.

Les mer på skatteetaten sine nettsider her

Kontonummer:

Kontonummer for innbetaling av skatt er 6345 07 38036

Klage på skatteoppgjøret

Dersom du mener det er feil ved skatteoppgjøret ditt kan du sende inn en klage til Skatteetaten. Klikk her for å lese mer om hvordan du klager, klagefrister med mer.

Link: https://www.skatteetaten.no/kontakt/klage

Innbetaling av skatt – beregning av KID-nummer

Her kan du lage et KID-nummer for innbetaling av skatt, ved å gå inn på denne linken.

KID-nummeret kan brukes til flere typer innbetalinger:

  • Privat arbeidsgiver: Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift
  • Arbeidsgiver med organisasjonsnummer: Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, påleggstrekk
  • Selskapsskatt: Forhåndsskatt, resterende skatt, tillegg til forhåndsskatt
  • Personlig skattyter: Restskatt, tilleggsforskudd, forskuddsskatt

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan innbetalingen bli forsinket.

Kontonummer skatt, Skatteoppkreveren i Tønsberg: 6345 07 38036

Penger tilgode

Hvis det i skatteoppgjøret står at du har penger tilgode betyr det at du har betalt for mye i skatt og får penger igjen og dette kan du lese mer om her.

Dato for utbetaling kan være inntil tre uker etter skatteoppgjørsdatoen som du finner øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

Beløp under 100 kroner utbetales ikke.

I skattemeldingen du mottok i april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Hvis du ikke har oppgitt noen konto, får du tilsendt et utbetalingskort i posten til din folkeregistrerte adresse.

Til toppen