Støtteordning for næring spesielt rammet av Covid-19

Støtteordning for næring spesielt rammet av Covid-19

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune har opprettet en støtteordning til utelivsbransjen i kommunen forbindelse med strenge restriksjoner for bransjen knyttet til Covid-19 og smittevern.
 • Totalt er det 6,37 millioner kroner i støtteordningen.
 • Søknadsfrist er 29. januar

Klikk her for å søke om støtte

Kriteriene for å søke om støtte

 • Tildeling av midler skal bidra til at sunne bedrifter «overlever» gjennom pandemiutbruddet. Overordnet mål er at arbeidsplasser opprettholdes og at ordningen også kan lede til flere arbeidsplasser.
 • Tilskudd skal hovedsak brukes på faste utgifter – herunder husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter. Videre kan midlene brukes til gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner/leverandører, lønn/honorar i utviklingsprosjekter, mv.
 • Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en enkel rapport pr epost til Tønsberg kommune om hvordan midlene er anvendt.  Denne skal være verifisert av revisor/regnskapsfører.
 • Søker må kunne vise til riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet.
 • Lokale avdelinger i større konsern vil normalt være utelukket fra ordningen.
 • Bedrifter må i sin søknad vise til mottak av andre statlige eller regionale støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet. 
 • Bedrifter som har betalt utbytte for driftsåret 2019 kan normalt ikke søke.
 • Max støttebeløp settes til 250 000 kr pr bedrift.
 • Tilskuddsordningen retter seg mot bedrifter med minimum 1 mnok i omsetning og/eller minimum kr 500 000 i lønnsutbetalinger i 2019.

Vi gjør oppmerksom på at Tønsberg kommune har rett til å kreve dokumentasjon på ovenstående opplysninger fra selskapets revisor i ettertid. Det gjøres også oppmerksom på at støtte gitt gjennom denne ordningen må opplyses om i eventuelle søknader om støtte fra andre kompensasjonsordninger herunder statlige ordninger.

Hvordan søker du?

Fyll ut skjema her.

I søknaden må du dokumentere inntektsbortfall for perioden august til desember 2020, som beskrevet under punktet «Kriterier for å søke om støtte». Du må redegjøres i søknaden for den forventede bevaringen av arbeidsplasser, som følge av de omsøkte midlene.

Søknadsfrist 29. januar

Hvor mye kan du søke om?

Kommunen kompenserer maksimalt et inntektsbortfall med inntil 250.000 kroner pr. virksomhet.

Utdypende informasjon

Du finner utdypende informasjon om bakgrunnen for ordningen med mer, fra sakspapirene da saken var til behandling i utvalg for miljø, teknikk og næring 20. januar 2021.

Klikk her for å se sakspapirene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Halvard Skjauff
Tlf.: 911 92 170
E-post: halvard.erlend.skjauff@tonsberg.kommune.no

Til toppen