Tilskudd til lokale næringer som opplever særlige utfordringer som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak

Tilskudd til lokale næringer som opplever særlige utfordringer som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune har mottatt 13,8 millioner som skal tildeles virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og/eller nedstengning.
 • Bedrifter og virksomheter innenfor reiseliv, servering og skjenking, handel, transport, opplevelser/kommersielle kulturaktører/event, og leverandører til nevnte bransjer kan søke.
 • Søknadsfrist er 14. april

Klikk her for å søke om støtte

Kriteriene for å kunne søke om støtte

 • Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og/eller nedstengning.
 • Bedrifter og virksomheter innenfor reiseliv, servering og skjenking, handel, transport, opplevelser/kommersielle kulturaktører/event, og leverandører til nevnte bransjer kan søke.
 • Omsetningsfall i perioden mars-desember 2020 målt mot mars-desember 2019 minus tidligere tildelt støtte som er pliktig å rapportere i Regionalforvaltning.no sitt søknadsskjema gir grunnlag for utdeling av disse kronene.
 • Konserntilknyttede bedrifter og virksomheter kan søke, men her skal det redegjøres for hvordan midlene skal anvendes lokalt.

Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet. Det betyr at man ikke kan ha utestående restanser på skatter og avgifter. 

Hvordan søke?

Søkere skal benytte søknadsskjema fra Regionalforvaltning.no (Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021 Tønsberg kommune).

Alle søkere må legge ved følgende:

 1. En beskrivelse av hvordan de er rammet av nasjonale og lokale smitterverntiltak. Fortell hvordan dette har påvirket bedriften, hvilke tiltak har man gjort, og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon
 2. En beskrivelse av hvordan dere vil bruke pengene dersom dere får tildelt midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.
 3. Skatteattest datert mars eller april 2021.
 4. Dersom man har utestående skatter og avgifter, men har fått avtale om utsettelse må denne avtalen legges ved.

Utfylling av søknaden

Søker skal oppgi omsetningen i periodene mars til desember 2019, og mars til desember 2020. Beløpene oppgis i de to kolonnene i skjemaet.

Der står det i utgangspunktet 2021 og 2022, men dette kan endres ved å klikke på knappen til høyre over tabellen og velge 2019.

Klikk "oppdater sum" for at beløpet i kolonne 2 skal registreres.

OBS ! Det regnes ut en sum. Denne skal dere se bort fra.

Bakgrunn og utdypende informasjon

Stortinget vedtok i februar å bevilge penger til kommunene slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Tønsberg kommune har mottatt 13,8 millioner kroner til fordeling. Fordelingen vil bli gjort administrativt etter kriteriene som utvalg for miljø, teknikk og næring har vedtatt slik at man får en rask fordeling av støtten.

Du finner utdypende informasjon om bakgrunnen for ordningen og mer utdypende informasjon i sakspapirene fra behandling av saken i utvalg for miljø, teknikk og næring 24. april 2021.

Klikk her for å se sakspapirene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Halvard Skjauff
E-post: halvard.erlend.skjauff@tonsberg.kommune.no

Klageadgang

Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang som behandles i henhold til forvaltningsloven. Eventuelle klager på tildelingen sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no

Til toppen