Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Oversikt over hva vann, avløp og renovasjonstjenester koster per eiendom.

Priser for 2022

På "Min side" finner du oversikt over prisene for akkurat DIN bolig.
Klikk her for å logge inn på Min side.

 

Priser for vann og avløp i tabellen under gjelder for en boenhet, mellom 71-300m² som er tilknyttet kommunalt nett, uten vannmåler

Kommunale avgifter 2021
Type Gebyr
Vann 2 489,00 per bolig
Avløp 4303,00 per bolig
Slam (ikke tilknyttet kommunalt avløp) 894,00 per år
Renovasjon 2677,00 per bolig
Feiing 397,00 per pipeløp

Alle gebyrer er oppgitt uten m.v.a. Gebyrene på vann og avløp består av et fastledd og et forbruksavhengig beløp.


Komplett oversikt over de kommunale avgiftene 2022

Abonnenter med vannmåler

Variabelt ledd (forbruksavhengig)

Målt vannforbruk: 9,01 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift). 
Målt avløp: 14,98 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift).

Fastledd (bolig)

Vann: 687,- kroner/år (eksklusive merverdiavgift)
Avløp: 1 308,- kroner/år (eksklusive merverdiavgift)

Det betales ikke målerleie, kostnadene dekkes over gebyrene.

Les mer om reglene for vannmåler i Tønsberg


4 terminer

Kommunale avgifter innkreves i 4 terminer.

Se for øvrig forfallsdato på faktura som vil bli tilsendt.

1. termin forfall: 20.03  (for januar, februar og mars)
2. termin forfall: 20.05  (for april, mai og juni)
3. termin forfall: 20.09  (for juli, august og september)
4. termin forfall: 20.11  (for oktober, november og desember)


Sameierseksjoner

Fra 01.01.2020 fikk alle sameieseksjoner faktura for kommunaltekniske avgifter.
 

Har du spørsmål om kommunale avgifter?

Her er oversikt over hvordan du tar kontakt utfra hva slags type spørsmål du har.

Fakturagrunnlag gebyrer, vann, avløp, slam
Kom-tek@tonsberg.kommune.no
Telefon 476 71 170

Telefontid: mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 (stengt i lunsjpausen mellom 11.00 - 11.30). Sommertid 1. juni – 31. august: mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00 (stengt i lunsjpausen mellom 11.00 - 11.30)
 

Fakturadistribusjon og betaling/purring
Ta kontakt med regnskapsavdelingen
Kommfakt@tonsberg.kommune.no
 

Feiing/tilsyn
feier@vibr.no
 

Renovasjon
post@vesar.no
telefon 33 35 43 80
 

Festeavgift
postmottak@tonsberg.kommune.no

 

Forskriften for vann- og avløpsgebyrer

Forskriften for vann- og avløpsgebyrer regulerer forholdet mellom abonnent og kommune med tanke på gebyrene som kreves inn.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune

Til toppen