Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Oversikt over hva vann, avløp og renovasjonstjenester koster per eiendom.

Priser for 2020

Kommunale avgifter 2020
Type Gebyr
Vann 2 249,00 per bolig
Avløp 3 931,00 per bolig
Slam 813,00 per år
Renovasjon 2 315,00 per bolig
Feiing 395,00 per pipeløp

Alle gebyrer er oppgitt uten m.v.a. Gebyrene på vann og avløp består av et fastledd og et forbruksavhengig beløp.

Komplett oversikt

 

Min eiendom

Logg inn på Min eiendom for oversikt over dine kommunale avgifter

 

Abonnenter med vannmåler


Variabelt ledd (forbruksavhengig)

Målt vannforbruk: 8,50 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift). 
Målt avløp: 14,77 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift).
 

Fastledd (bolig)

Vann: 549,- kroner/år (eksklusive merverdiavgift)
Avløp: 977,- kroner/år (eksklusive merverdiavgift)

Det betales ikke målerleie, kostnadene dekkes over gebyrene.
 

4 terminer

Kommunale avgifter innkreves i 4 terminer.

Se for øvrig forfallsdato på faktura som vil bli tilsendt.

1. termin forfall: 20.05  (for januar, februar og mars)
2. termin forfall: 20.07  (for april, mai og juni)
3. termin forfall: 20.09  (for juli, august og september)
4. termin forfall: 20.11  (for oktober, november og desember)

Alle næringskunder har mulighet til å søke utsettelse på fakturaene frem til 01.10.2020.
 

Sameierseksjoner

Fra 01.01.2020 fikk alle sameieseksjoner faktura for kommunaltekniske avgifter.
 

Spørsmål om kommunale avgifter

Telefon 33 40 63 12 /  938 09 568 (Live Kirkeby)
Telefon 33 40 63 11  948 10 465 (Anne Karine T. Johannessen)

Telefontid

Sommertid i perioden 1. juni – 31. august:
mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00 (stengt i lunsjpausen mellom 11.00 - 11.30)

Resten av året: mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 (stengt i lunsjpausen mellom 11.00 - 11.30)

E-post: Kom-tek@tonsberg.kommune.no
 

Forskriften for vann- og avløpsgebyrer

Forskriften for vann- og avløpsgebyrer regulerer forholdet mellom abonnent og kommune med tanke på gebyrene som kreves inn.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune

Til toppen