SMS- og telefonvarsling til sårbare abonnenter

SMS- og telefonvarsling til sårbare abonnenter

Kort fortalt

 • "Sårbare" abonnenter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.
 • Abonnenten blir varslet når det skjer endringer med vannkvalitet eller hvis vannet blir borte.
 • Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen.

Eksempler på sårbare abonnenter

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Landbruk
 • Leger/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller om du er sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent.

Slik registrerer du deg

Registrere deg som sårbar abonnent på UMS sin portal

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.

Klikk her for å åpne brukerveiledning for registrering. (PDF, 283 kB)

Til toppen