Våre elver, innsjøer og kystvann

Våre elver, innsjøer og kystvann

Her finner du informasjon om arbeidet med våre vannområder.   

Miljøtilstanden i 75 prosent av vannet i Tønsberg kommune er dessverre for dårlig. Vannforskriften krever at elvene, innsjøene og kystvannet skal oppnå «god økologisk tilstand» innen 2027, og vi må sammen gjøre en stor innsats for å redusere unødvendig forurensing.

Elvene renner på tvers av kommunegrenser, og vi samarbeider med våre nabokommuner gjennom såkalte «vannområder» for å bedre vannkvaliteten.

Tønsberg kommune har arealer i to vannområder:

 

Vannområde

Samarbeidskommuner

Kontakt

Aulivassdraget

Holmestrand, Horten, Sandefjord og Tønsberg

Miguel A. Segarra Valls

Vannområdekoordinator

Send e-post

942 41 180

Horten-Larvik 

Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik

 

  

 
Til toppen