HC-kort

HC-kort

Kort fortalt

  • Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort).
  • Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift.
  • Kortet er for deg som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Slik får du HC-kort

  • Du må dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.
     

Søknadsskjema for HC-kort

Til toppen