Viktige telefonnummer

--------------------------------------------------------

Akutt nødhjelp

Helse - Telefon: 113

Politi - Telefon: 112

Brann - Telefon: 110

-------------------------------------------------------

Legevakt

Telefon: 116117

Les mer om legevakten

-------------------------------------------------------

Alarmtelefon for barn og unge

Telefon: 116111

http://www.116111.no/

----------------------------------------------------------

Barnevernvakta

Telefon: 33310203

Åpningstider: Mandag til torsdag kl. 17.00 - 24.00. Fredag kl. 18.00 - 03.00. Lørdag kl. 08.00 -17.00 og fra kl. 18.00 - 03.00. Søndag kl. 08:00 - 16:00 og fra kl. 17:00 - 24:00.

Helligdager som faller på hverdager kl. 09.00 - 16.00 og fra kl. 17.00 - 24.00 (18.00 - 03.00 fredager) Bakvakt natt mandag til fredag kl. 00.00 - 08.00.

http://barnevernvakten.no/kommuner/tonsberg-kommune

------------------------------------------------------------

Krisesenteret i Vestfold

Telefon: 33359191

http://www.krisenett.no/

-------------------------------------------------------------

Vakttelefon for vei, vann og avløp

Telefon: 977 91 000

Benyttes kun hvis hendelser inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

I normal arbeidstid kan telefonen være avslått. Kontakt da Servicesenteret på 33 34 80 00

--------------------------------------------------------------

Vakttelefon for yrkesbygg og kommunale boliger

Telefon: 902 44 003

Benyttes kun hvis uhell inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager ved akutt behov for hjelp, det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag.

Se vakttelefon for rørlegger, elektriker, glassmester

--------------------------------------------------------------

Melding om skadet/påkjørt vilt

Telefon: 975 44 110 (Viltnemnda v/ Trond Mathisen)

Telefon: 02800 (politiet)