Åpningstider og kontaktinfo - gebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing

Åpningstider for gebyrhenvendelser er mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00

(stengt i lunsjpausen 11.00 - 11.30)

Kontaktinfo: telefon: 33 34 86 56 eller 33 34 86 92.