Åpningstider og kontaktinfo - gebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing

Åpningstider for gebyrhenvendelser er mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00

(stengt i lunsjpausen 11.00 - 11.30)

Kontaktinfo: telefon: 33 34 86 92 eller 33 34 86 69.

 

Kommunaltekniske gebyrer 2019

Kommunaltekniske gebyrer 2019 (inkl. mva)
Type 2018 2019 Økning %
Vann 2 624,00 2 704,00 3,0
Avløp 4 604,00 4 725,00 2,6
Slam 968,00 1006,00 4,0
Renovasjon 2 479,00 2 545,00 2,7
Feiertjenester 461,00 489,00 6,0