"Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp" tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. Dette inkluderer også ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnenten.

Revidert utgave ble vedtatt av Utvalg for Nærings- og samfunnsutvikling i sak 015/18 den 01.03.2018.

Tønsberg kommune bruker i dag Geomatikk sin internettbaserte løsning for innsending av sanitærsøknader og ferdigmeldinger. Det er det samme systemet som brukes for gravemeldinger. Denne løsningen er beskrevet nederst.

Kommunen, og noen rørleggere og entrepenører, har også begynt å ta i bruk den internettbaserte "Powel Entrepenørportal", som skal erstatte Geomatikk-løsningen. Informasjon om det følger under.

Innmålingsinstruksen gjelder alle kommunale og private vann og avløpsanlegg der kommunen skal motta innmålingsdata. Hensikten er å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Instruksen må oppfylles før vann og avløpsanlegg kan overtas.

 Dette er en side for fagfolk som har behov for slike opplysninger i sitt daglige arbeid.

Veiledning for utbyggere, entreprenører/leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Bystyret i Tønsberg vedtok handlingsplanen 24.10.2012 i sak 107/12.