"Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp" tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. Dette inkluderer også ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnenten.

Revidert utgave ble vedtatt av Utvalg for Nærings- og samfunnsutvikling i sak 015/18 den 01.03.2018.

Tønsberg kommune tok i bruk ny digital løsning for innsending av sanitærsøknader fra 01.12.2014. Det er det samme systemet som brukes for gravemeldinger.

Bystyret i Tønsberg vedtok handlingsplanen 24.10.2012 i sak 107/12.

 Dette er en side for fagfolk som har behov for slike opplysninger i sitt daglige arbeid.

Veiledning for utbyggere, entreprenører/leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.