"Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp" tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. Dette inkluderer også ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnenten.

Revidert utgave ble vedtatt av Utvalg for Nærings- og samfunnsutvikling i sak 015/18 den 01.03.2018.

I nåværende Tønsberg kommune skal alle arbeider med private stikkledninger for vann, avløp og overvann meldes via Powel Water Entrepenørportal.

Alle sanitæsøknader til Re kommune må sendes inn til postmottak@re.kommune.no. Skjema finnes på: https://www.re.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=84&FilId=187.  Dette gjelder til og med 31.12.2019.

 

Innmålingsinstruksen gjelder alle kommunale og private vann og avløpsanlegg der kommunen skal motta innmålingsdata. Hensikten er å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Instruksen må oppfylles før vann og avløpsanlegg kan overtas.

 Dette er en side for fagfolk som har behov for slike opplysninger i sitt daglige arbeid.

Veiledning for utbyggere, entreprenører/leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Bystyret i Tønsberg vedtok handlingsplanen 24.10.2012 i sak 107/12.