Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp (Sanitærreglement)

"Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp" tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. Dette inkluderer også ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnenten.

Revidert utgave ble vedtatt av Utvalg for Nærings- og samfunnsutvikling i sak 015/18 den 01.03.2018.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to deler: Tekniske og Administrative bestemmelser. De tekniske bestemmelsene setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner som er tilknyttet offentlig nett. Dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet og må kjøpes hos kommuneforlaget, eller bestilles på e-bok.no.