Årsgebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing 2018

Når vannmåler ikke er montert:

Boligstørrelse 51 til 300 kvadratmeter


Vanngebyr                2.099  kroner 
Avløpsgebyr             3.683  kroner 
Renovasjonsgebyr   1.983 kroner (standard renovasjon) 
Feiegebyr                    369 kroner pr. pipeløp. 
Merverdiavgift          1.997 kroner
Sum per år             10.167,50 kroner

Gebyrøkning for en "normalhusholdning" fra 2017 til 2018 blir 2,7%.


Abonnenter med vannmåler:

Variabelt ledd (forbruksavhengig):
Målt vannforbruk : 7,94 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift). 
Målt avløp :         14,04 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift).

Fastledd (bolig):
Vann                     511,- kroner/år (eksklusive merverdiavgift)
Avløp                    875,- kroner/år (eksklusive merverdiavgift)

Det betales ikke målerleie, kostnadene dekkes over gebyrene.

Se forøvrig vårt gebyrregulativ.

4 terminer

Gebyrene innkreves i 4 terminer.

Nærmere informasjon

For nærmere informasjon kan du kontakte oss på telefon nummer 33 34 86 56 eller 33 34 86 92.