Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker.

Kommunen er gjennom Forurensningsloven med tilhørende forskrifter myndighet og har fått ansvar for at bygge- og gravearbeider i forurenset grunn skjer på en forsvarlig måte.

Tønsberg kommune har kartlagt biologisk mangfold.

All utendørs brenning og brenning av avfall er forbudt året rundt i Tønsberg kommune

Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) leverer drikkevann til Tønsberg kommune.

Det er båndtvang for alle hunder i Tønsberg i perioden 1. april - 20. august.