Oljetanker - nedgravde

Har du en nedgravd oljetank på eiendommen din? Her kan du finne informasjon om gjeldende regler.

"Forskrift om begrensing av forurensing" (forurensingsforskriften), kapittel 1: ”Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker” ble fastsatt av Miljøverndepartementet i 1997.
Denne forskriften setter krav til regelmessig kontroll av nedgravde oljetanker, og til oljetankens tilstand og kvalitet. Forskriften gjelder for tanker som rommer over 3200 liter.

Kommunens ansvar

Det er kommunenes ansvar å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes.

Tankeiers ansvar

Forskriften pålegger tankeier å gjennomføre periodiske tilstandskontroller av nedgravd oljetank. Hyppigheten avhenger av tanktype og er spesifisert i forskriften.

Eier av eiendommen hvor oljetanken ligger er, uavhengig av størrelsen på tanken, ansvarlig for opprydning etter en eventuell forurensning.

Installasjon, utskifting og kontroll

Installasjon av nye oljetanker og fyringsanlegg er meldepliktige til brannvesenet og kommunens byggesaksavdeling.

Utskifting og kontroll av nedgravde oljetanker skal utføres av foretak med kvalifikasjoner, og dokumenteres skriftlig til Tønsberg Bydrift.

Sanering av tank

Skal du fjerne oljetanken? 
Her finner du gode råd og tips om hvordan dette kan gjøres.

Støtteordning fra ENOVA

Du kan søke om støtte til fjerning av oljetank dersom du vil bytte ut oljekjelen med en fornybar varmeløsning.
Her kan du lese mer om ENOVA sin støtteordning.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Skjema:

Journal for installasjon og sanering av oljetank.

Kontakt oss:

Kjell Thu
Telefon: 924 48 012
E-post: kjell.thu@tonsberg.kommune.no

Anette Krømke

Telefon: 913 79 819

Epost: anette.kromke@tonsberg.kommune.no

 

Post: Tønsberg kommune, Bydrift, Postboks 2410, 3104 Tønsberg