Abonnement vann, avløp og renovasjon

Alle eiendommer i kommunen har i dag plikt til å ha offentlig vann, avløp og renovasjon der dette finnes. Dette er en tjeneste som er gebyrpliktig.

Melde seg som ny abonnent

Dette gjøres enten pr. post, telefon eller e-post.

Post
Tønsberg kommune, Bydrift
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Telefon: 33 34 81 00 (servicesenteret)

E-post
postmottak@tonsberg.kommune.no

Melde endringer

For at kommunen skal ha en mest mulig korrekt oversikt over alle abonnenter. må alle melde fra om endringer i abonnementet.

Kommunen kontrollerer

Kommunen kontrollerer om abonnenten betaler riktige kommunale gebyrer, og om avgiftsgrunnlaget er riktig på eiendommen.  Det kreves at abonnenten overholder kommunens vedtatte reglement, og at anlegget er i forskriftsmessig stand. Behandlingstiden er omgående.