Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen - Sårbare abonnenter

Tønsberg kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

  • Alders og sykehjem
  • Frisører
  • Hoteller
  • Leger/medisinsk
  • Næringsmiddelindustri
  • Renserier/vaskerier
  • Restauranter/spisesteder
  • Skole/barnehage
  • Sykehus
  • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent.

REGISTRERE DEG SOM SÅRBAR ABONNENT:    PÅ UMS SIN PORTAL

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. 

Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.

Vi ber dere derfor om at dere registrerer dere!