Ansvarsforhold mellom kommune og abonnent

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp regulerer ansvarsforhold mellom kommunen og den enkelte abonnent, tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. Klikk her for å lese mer om abonnementsvilkårene.