Årsgebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing

Hvis du logger deg inn på Min Eiendom, kan du få oversikt over dine kommunale gebyrer, samt renovasjon, tilsyn og feier.

Kommunaltekniske gebyrer 2019 (inkl. mva)

Kommunaltekniske gebyrer 2019 (inkl. mva)
Type 2018 2019 Økning %
Vann 2 624,00 2 704,00 3,0
Avløp 4 604,00 4 725,00 2,6
Slam 968,00 1006,00 4,0
Renovasjon 2 479,00 2 545,00 2,7
Feiertjenester 461,00 489,00 6,0

Abonnenter med vannmåler:

 

Variabelt ledd (forbruksavhengig):
Målt vannforbruk : 8,18 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift). 
Målt avløp :            14,42 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift).

Fastledd (bolig):
Vann                        527,- kroner/år (eksklusive merverdiavgift)
Avløp                       896,- kroner/år (eksklusive merverdiavgift)

Det betales ikke målerleie, kostnadene dekkes over gebyrene.

Se forøvrig vårt gebyrregulativ.

4 terminer

Gebyrene innkreves i 4 terminer.

Se for øvrig forfallsdato på faktura som vil bli tilsendt!

1. termin forfall: 20.03
2. termin forfall: 20.05
3. termin forfall: 20.09 
4. termin forfall: 20.11

Kommunale avgifter 4. kvartal 2019:

Kommunale avgifter for 4 kvartal i Tønsberg blir sendt ut i uke 48, med forfall 20.desember.

På grunn av kommunesammenslåingen med Re kommune så vil alle vannmålere i Tønsberg kommune bli avregnet pr. 1.november, og oppgjøret registreres på 4. termin 2019.

Endring av fakturering av kommunale gebyr for sameier som er seksjonert.

Tønsberg Kommune har i mange år hatt praksis for å sende ut kommunale eiendoms gebyr til sameier, på eiendommer med eierseksjoner der det har vært ønske fra Sameiet.

Vi holder i disse dager på med å rydde opp i registeret for kommunale eiendomsgebyrer. Sameier som til nå ( 2017 ) har fått en felles faktura for Sameiet på vann, avløp, renovasjon og feiing vil heretter få hver sin faktura på hver sin seksjon.

Fra 01.01.2018 er det allerede mange seksjonseiere som har mottatt hver sin faktura og det vil bli flere i 2018 og 2019. Målet er å få ryddet opp i alle til kommunesammenslåingen med Re  01.01.2020.

I et eierseksjonssameie er det den enkelte sameier som har eierrådighet over egen bolig og bare han/hun kan pantsette egen seksjon (ref. Panteloven § 6-1).  I sameierseksjonen står eier av hver seksjon ansvarlig for sin eierandel, og også for oppgjør av kommunale eiendomsgebyrer. Skyldige eiendomsgebyr hefter eier av seksjonen/boligen for og ikke Sameiet, derfor må faktura også stiles til eier.

Kontakt oss

For nærmere informasjon kan du kontakte oss på telefon nummer 33 34 86 92 eller 33 34 86 69.

Åpningstider er mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 (stengt i lunsjpausen mellom 11.00 - 11.30)

Åpningstider

Gebyrhenvendelser

mandag - fredag kl 10.00 - 14.00

(lunsjpause kl 11.00 - 11.30)

Telefon:

33 34 86 92

33 34 86 69