Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Tønsberg kommune

Forskriften om vann- og avløpsgebyrer regulerer forholdet mellom abonnent og kommune med tanke på gebyrene som kreves inn.

Revidert utgave av forskriften gjelder fra 01.02.2014. Gebyrsatsene finnes i Prisoversikt for kommunaltekniske gebyrer. Prisene reguleres normalt hvert år. Se meny til høyre på siden og nedenfor.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Tønsberg kommune.

Kontakt oss:

Tønsberg kommune, Servicesenteret telefon 33 34 81 00

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Post: Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Bodil Aske Reinertsen, Bydrift
bod@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1, Tønsberg