Kjelleroversvømmelser - nyttig informasjon

Lenken nedenfor leder deg til en brosjyre hvor huseiere kan lese om hvordan man kan sikre seg mot inntrenging av avløpsvann i kjellere. Den gir også råd om hva som kan gjøres når skaden har skjedd.

Informasjonsbrosjyren "Viktig å vite om kjelleroversvømmelser" (PDF, 3 MB) er utarbeidet av bransjeforeningen Norsk Vann, Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).